Download and Read books online PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books files for your device. So, you can read the books in any times.

[5.51 MiB] Kulubud Daria books by M. Fethullah Gülen

“el-Kulûbu’d-Dâria القلوب الضارعة” olarak isimlendirilen elimizdeki dua mecmuası, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından, başta, son devir Osmanlı uleması merhum A. Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretlerinin derlediği üç ciltlik “Mecmûatü’l-Ahzâb” adıyla mâruf dua külliyatı olmak üzere, birkaç eserden seçilip derlenmiştir.
Mecmuatü’l-Ahzâb’ta, Gümüşhânevî Hazretlerinin hassasiyet, özen ve dikkatine rağmen, ciddi olmasa da tashihe muhtaç yazım ve hareke hataları mevcut idi. Farklı matbaalar tarafından el yazması nüshalardan fotokopi olarak tab’edilen baskılarda, metin kenarlarına yer yer bazı tashihler ve şerhler düşülmüştü. Muhtemelen Merhum da bizzat hîn-i hayatında nüsha üzerinde bazı tashihlerde bulunmuştur; buna rağmen o günün yazım teknikleri açısından eserin maruz kaldığı hatalar hâlâ vardı. el-Kulubu’d-Dâria isimli eser hazırlanırken, intihap edilen metinler üzerindeki hatalar elden geldiğince tashih edilmeye çalışılmıştır.”
Kulubud Daria
Title:Kulubud Daria
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Author:
Date release:
Size:5.51 MiB
Category:Islam, Books, Religion & Spirituality